ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง วาระการประชุมผู้แทนสโมสร (ELECTOR) ทางไปรษณีย์ ครั้งที่ 1

วันที่โพสต์ 2020-05-02

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


 

เรียน นายกสโมสรโรตารีภาค 3330 ทุกท่าน, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคทุกพื้นที่

ขอให้นายกสโมสรทุกท่านดำเนินการพิจารณาลงมติวาระการประชุมผู้แทนสโมสร (ELECTOR) ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ ขอให้ส่งเอกสารกลับมาที่ Email : [email protected] หรือ Line ID : 0815406999 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล