ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการทุนสนับสนุนบำบัดภัยพิบัติ ภาค 3330 โรตารีสากล มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) จำนวน 1,300 ชุด สู้ภัย COVID-19 นำส่งมอบให้แก่โรตารีในภาค 3330 (23 จังหวัด)

วันที่โพสต์ 2020-04-27

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 

#RotaryResponds
#RotaryDistrict3330
#RotaryConnectsTheWorld

เอกสารเเนบ