ข่าวประชาสัมพันธ์


ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรโรตารีหาดใหญ่ ร่วมกันมอบชุดพัดลมจำนวน 50 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 (View:102) วันที่ 2019-10-01

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::


 ผชภ.ผศ.กมลวรรณ เหมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 3 ร่วมให้เกียรติมาร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย
#RotaryDistrict3330
#RotaryConnectsTheWorld

เอกสารเเนบ ::