ข่าวประชาสัมพันธ์


การสัมมนาเรื่องความรู้พื้นฐานโรตารี วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรม The Peak จ.นครศรีธรรมราช (View:35) วันที่ 2019-07-11

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

ผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นสมาชิกมุ่งหวังทั้งสโมสรที่จะก่อตั้งใหม่2สโมสรและสโมสรเดิมใน
จ.นครศรีธรรมราช สมาชิกเดิมที่สนใจทุกท่านใน จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารเเนบ ::

การสัมมนาเรื่องความรู้พื้นฐานโรตารี.pdf