ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

โปรแกรมอบรมสมาชิกภาพสโมสรโรตารีในสมุทรปราการและใกล้เคียง วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 วันที่โพสต์: 2022-09-08


รายละเอียด / กิจกรรม ::


13.00-16.15น. วันเสาร์ที่ 5 พ.ย.65
13.00-13.15น. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมโดย อน.สุรชัย วาณิชยชาติ
 

13.15-14.00น. การทำให้สโมสรเข้มแข็ง โดย อผภ.นพ.พีระ 
ฟาร์มไพบูลย์
14.00-14.15น คอฟฟี่เบรค
14.15-15.00น. การสร้างสโมสรที่มีความสุขด้วย DEI โดย อผภ.สมภพ 
ธีระสานต์
15.00-16.00น. ถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์
อผภ.สมภพ ธีระสานต์
ผวน.จักรชัย วิสุทธากุล
16.00-16.15น. กล่าวขอบคุณวิทยากรและมอบของที่นะลึก ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

เอกสารเเนบ ::