ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

รายงานด้านสมาชิกภาพภาค 3330 วันที่โพสต์: 2022-08-01


รายละเอียด / กิจกรรม ::

ประธานฝ่ายสมาชิกภาพทุกท่านครับ
ผมส่งรายงานด้านสมาชิกภาพภาค 3330 ให้ทุกท่านทราบ และขอให้ทุกท่านช่วยกันดำเนินการต่อด้วยนะครับ
ตัวเลข 
ณ 1 ก.ค.2565 
ออกมาเป็นทางการแล้วนะครับ จำนวนสมาชิก 2,254 คน ลดลงจาก 
1 ก.ค.2564 ทั้งสิ้น 94 คน (เดิม 2348) จำนวนสโมสรโรตารี 101 สโมสร และสโมสรโรตาแร็คลดเหลือ 29 สโมสรจาก 31 สโมสร สมาชิกลดลงทั้งสิ้นคน จาก 572 คน เหลือเพียง 266 คน

ขณะนี้ 
ณ. 31 ก.ค. 2565
สมาชิกโรตารีเพิ่ม 24 คน เป็น 2,278 คน 101 สโมสร
สมาชิกโรตาแร็คเพิ่มขึ้น 24 คนเช่นกัน แต่ลดลงเหลือ 28 สโมสร

ในภาคของเรามีเพียง 72 สโมสร ยังเหลืออีกถึง 29 สโมสรที่ยังไม่ได้วางเป้าหมายด้านสมาชิกภาพใน Rotary Club Central
ในปี 2022-2023 ช่วยดำเนินการวางเป้าหมายให้เสร็จโดยเร็วที่สุดภายใน 3-4 วันนี้ก่อนการประชุม Club Vibrant Workshop 6 ส.ค.65 นะครับ
และขอความร่วมมือสมาชิกทุกคนในทุกสโมสรช่วยทำบัญชี My Rotary ให้ทุกคน และ รายงานเพศและวันเดือนปีเกิดทุกคนเพื่อวิเคราะห์ด้านอายุและเพศของสมาชิกในภาคของเราให้ใกล้เคียงความเป็นจริงให้มากที่สุดนะครับ
ขอให้ทุกสโมสรช่วยกันเต็มที่เลยนะครับ
รวมทั้งเดือนนี้เป็นเดือนแห่งสมาชิกภาพด้วยครับ
ขอบคุณครับ

อผภ.นพ.พีระ 
ฟาร์มไพบูลย์
ประธานสมาชิกภาพภาค 3330 ปี 2565-65
1 ส.ค. 2565