คณะกรรมการและที่ปรึกษาบริการชุมชนภาค


คณะกรรมการบริการชุมชนภาค

นย. ประทุม สงขาว / P. Prathum Songkhaw

(ปัตตานี / Pattani)

คณะกรรมการบริการชุมชนภาค

อน. อนงค์ จุลนิพิฐวงษ์ / PP. Anong Julnipitawong

(พระปฐมเจดีย์ / Pra-Pathom-Chedi)

คณะกรรมการบริการชุมชนภาค

อน. ไชยวุฒิ เบญจอริยกุล / PP. Chaiwut BenjaAriyakun

(กระบี่ / Krabi)

คณะกรรมการบริการชุมชนภาค

อน. พีรเดช ประชุมชนเจริญ / PP. Piradech Prachumchonjaroen

(เทพารักษ์ / Teparak)

คณะกรรมการบริการชุมชนภาค

อน. ยศฐพงศ์ สุขชญานันท์ / PP. Yostapong Sukchayanan

(นเรศวร - กาญจนบุรี / Naresuan-Kanchanaburi)