ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


สโมสรอินเทอร์แรคท์ มอบ TV ขนาด 55 นิ้วให้ รร. บางเลนวิทยา เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ทุกระดับชั้น  ในความอุปถัมภ์ของสโมสรบางเลน วันที่ 2022-03-01

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

เอกสารเเนบ ::