การอบรมนายกรับเลือก ปีโรตารี 2020-2021


จำนวนผู้เข้าชม
web counterเอกสาร

1. ROTARY CITATION 25 เป้าหมายใน Rotary Club Central (2020-2021) <<<< คลิ๊กที่นี่ วันที่ 12/06/2020

2. session 1 การวางแผนงานประจำปี <<<< คลิ๊กที่นี่ วันที่ 12/06/2020

3. session 2 การเป็นผู้นำโรแทเรียน <<<< คลิ๊กที่นี่ วันที่ 12/06/2020

4. session 3 การดำเนินการประชุม <<<< คลิ๊กที่นี่ วันที่ 12/06/2020

5. session 4 การบริหารสโมสร <<<< คลิ๊กที่นี่ วันที่ 12/06/2020

6. session 5 การทำให้สมาชิกเข้มแข็ง <<<< คลิ๊กที่นี่ วันที่ 12/06/2020

7. สิ่งสำคัญจากคติพจน์ <<<< คลิ๊กที่นี่ วันที่ 12/06/2020

8. Foundation and service projects <<<< คลิ๊กที่นี่ วันที่ 12/06/2020

9. public Iamge <<<< คลิ๊กที่นี่ วันที่ 12/06/2020
วีดีโอ

1. คติพจน์ 2020


2. Holger Knaack


3. ประกาศเกียรติคุณของโรตารี ปีโรตารี 2020 - 2021