ข่าวประชาสัมพันธ์


นายกอบโชค เดชคง ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค 3330 เข้าร่วมการประชุม APRRC. หรือ การประชุมประจำปีของโรทาแรคท์ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 16 ที่ Grand Hi-Hotel, Kaohsiung, Taiwan.#ROTARACT วันที่ 2019-09-05

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

เอกสารเเนบ ::