ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

รวมอบรมสัมมนามูลนิธิโรตารี และ Club Trainer (View:1827)

วันที่โพส 24/08/2015

รายละเอียด / กิจกรรม ::

นย.สุนทร อินทเรือง และ อน.พงศพัศณ์ เรืองรองกิติ

เข้าร่วมอบรมสัมมนามูลนิธิโรตารี และ Club Trainer 1

ที่โรงแรมสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8 สิงหาคม 2558