ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน (View:1940)

วันที่โพส 21/08/2015

รายละเอียด / กิจกรรม ::

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีได้ส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนไปยังอเมริกา1ท่าน