ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

อบรมมูลนิธิโรตารี (View:1909)

วันที่โพส 15/08/2015

รายละเอียด / กิจกรรม ::

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ประธานฝ่ายมูลนิธิสโมสร ผู้ช่วยผุ้ว่าการภาคและสมาชิกสโมสรเข้าร่วมอบรมที่จังหวัดประจวบคิรีขันต์ในวันที่8สิงหาคม2558