ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

กิจกรรมรับบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโปลิโอพลัส (View:535)

วันที่โพส 14/09/2020

รายละเอียด / กิจกรรม ::

20/8/63 ผชภ.วนิดา ศักดิ์ศรีสุวรรณ นายกกัญญา จิ๋วใย พร้อมด้วยมวลมิตรโรแทเรียน สโมสรโรตารีบ้านแพ้วและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว เข้าร่วมในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63'ของสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด และได้ร่วมทำกิจกรรมรับบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโปลิโอพลัส