ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

#การบริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิโรตารีดีอย่างไร? #แล้วเราได้อะไร? (View:609)

วันที่โพส 08/09/2020

รายละเอียด / กิจกรรม ::

#พวกเราเป็นโรแทเรียน 
#การบริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิโรตารีดีอย่างไร?
#แล้วเราได้อะไร?
#ความแตกต่างของกองทุนมูลนิธิโรตารีกับองค์กรอื่นๆ
 ที่มาและที่ไปของการบริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิโรตารี