ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

สำรวจความต้องการของโรงพยาบาล (View:639)

วันที่โพส 22/08/2020

รายละเอียด / กิจกรรม ::

รทร.วิชาญ จันทร์เพ็ญ รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี  และคณะกรรมการของสโมสรฯ สำรวจความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 เพื่อนำเสนอสโมสรจัดทุนให้การสนับสนุน ในปีบริหาร 2563 - 2564