ข่าวประชาสัมพันธ์


โรตารีสนามจันทร์ปันน้ำใจ ให้ชุมชน (View:10)

วันที่โพส 22/05/2020


ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


...สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเปิด โครงการ " โรตารีสนามจันทร์ปันน้ำใจ ให้ชุมชน " และบริจาค อาหาร เครื่องอุปโภค-บริโภค ของใช้จำเป็น ใส่ตู้ปันสุขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด 19 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ชุมชนคตกฤช หน้าร้านเสริมสวยอารีย์ (หน้าบ้านนายกชุติภา จันทร์วงศ์)นนายกชุติภา จันทร์วงศ์)