ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

บริจาคเข้ากองทุนโปลิโอพลัส (View:1487)

วันที่โพส 15/03/2020

รายละเอียด / กิจกรรม ::

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ได้ ตั้งตู้รับบริจาคโปลิโอ ตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก ทำให้ในปีโรตารี 2562-2563 สโมสรส่งเงินเข้ากองทุนโปลิโอพลัส โรตารีสากล 1,500 เหรียญสหรัฐเงินส่งโปลิโอ สร.มณีกาญจน์