ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนเทพมงคลรังษี โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านตลาดเขต และวัดเขาแก้ว (View:116)

วันที่โพส 14/03/2020


ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


โครงการทุนระดับโลก Grobal Grant  น้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน ให้กับมอบเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนเทพมงคลรังษี โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านตลาดเขต และวัดเขาแก้ว​จ.กาญจนบุรี ตามหมายเลขโครงการ GG1990974 จำนวนเงินทั้งสิ้น 51,900 USD โดยได้รับความร่วมมือจาก สโมสรโรตารีอือจองบู สโมสรโรตารีอือจองบูฮานาราม ภาค 3690 ประเทศเกาหลีใต้