ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 13 ก.พ. 63 สร.ทุ่งสง ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ศาลาประชาคม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (View:10)

วันที่โพส 14/02/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม