ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

หนูน้อยฟันดี โรตารีดูแล (View:635)

วันที่โพส 14/01/2020

รายละเอียด / กิจกรรม ::

สโมสรโรตารีราชบุรีทำกิจกรรม "หนูน้อยฟันดี โรตารีดูแล" ิมอบอุปกรณ์การดูแลรักษาช่องปาก พร้อมมีการบรรยาย และสาธิตการดูแลรักษาช่องปาก ให้แก่นักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขางู, โรงเรียนวัดโคกทอง, โรงเรียนพิกุลทอง, โรงเรียนเทศบาลเขางู, โรงเรียนบ้ายเขากรวด, โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุน้ำร้อน, โรงเรียนอนุบาลราชบุรี, โรงเรียนบ้านใหม่นครบาล, โรงเรียนดอนตลุง, โรงเรียนโป่งกระทิง และวัดบางแก้วธี) วันที่ 9 มกราคม 63 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี