ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

7/มค./63 สร.ทุ่งคา ส่งเงินมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล EREY รอบที่ 2 (View:1505)

วันที่โพส 12/01/2020

รายละเอียด / กิจกรรม ::

 

สร.ทุ่งคา นำส่งแคชเชียร์เช็ค เงินบริจาค EREY ให้กับ มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล

7/มค./63 นย.ภเสฐ ธารกมลสุข และ เหรัญญิก อน.ฤทธิ์ เทพบุตร ได้ดำเนินการ นำส่งแคชเชียร์เช็ค เงินบริจาค EREY รอบที่ 2  ของสมาชิกที่บริจาค EREY  เพิ่มเติม 5 ท่าน จำนวนเงินรวม 500 USD (15,000บ. อัตราแลกเปลี่ยน 30บ./1 USD) โดยทางจดหมาย  EMS