ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

บริจาคเข้ากองทุนประจำปี EREY 100 เหรียญ จำนวน 15 ท่าน ปี บริหาร 2558-2559 (View:1903)

วันที่โพส 08/08/2015

รายละเอียด / กิจกรรม ::

สนับสนุนให้สมาชิกบริจาคเข้ากองทุนประจำปี EREY 100 เหรียญ  ซึ่งในปีบริหาร 2558-2559 นี้มีสมาชิกบริจาค จำนวน  15  ท่าน