ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการอบรม รู้ทันมหันตภัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง วันที่ 3 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ (View:12) วันที่ 30/11/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม