ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีพลอยราชบุรีไปร่วมงานแข่งขันชกมวยไทยนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (View:186)

วันที่โพส 09/11/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 7 ตุลาคม  2562  เวลา 18.00 น. – 21.00 น.   สมาชิกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี  นำโดย  นยก. วลัยรัตน์  ทรัพย์คิรี   นย. นวลละออ  กลิ่นมาลี  อน. ละออ  จินดา   รทร. สมศรี  ตั๊นเจริญ   ไปร่วมงานแข่งขัน  ชกมวยไทยนานาชาติ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  และท่าน นยก. วลัยรัตน์  ทรัพย์คิรี  ได้มอบเงินให้ทางมหาวิทยาลัย  10,000 บาท  และ นย. นวลละออ  มอบในนามสโมสรโรตารีพลอย  5,000 บาท