ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมเพื่อเตรียมโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ (รถเข็น) พระราชทานฯ (View:478)

วันที่โพส 09/11/2019


ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 7 ตุลาคม  2562   เวลา 10.00 น.  ประชุมเพื่อเตรียมโครงการ “มอบอุปกรณ์การแพทย์ (รถเข็น) พระราชทาน  ในพระนามาภิไธย สมเด็จ  พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้  นย. นวลละออ  กลิ่นมาลี  สร. พลอยราชบุรี   นย. กรรณิกา  สร. แก่นจันทน์  นย. บุญส่ง  สร. ผึ้งหลวง   นย. ปฐวี  สร. บ้านโป่ง  สมาชิกจาก สโมสสรพลอย  และสโมสรที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้  และ  อน. ละออ  จินดา  ผู้ประสานโครงการ