ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบหนังสือ (View:316)

วันที่โพส 07/11/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันพฤหัสที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น.ณ โรงพยาบาลกระบี่
สโมสรโรตารีในจังหวัดกระบี่ นำโดยนายกฐณผการจ เตี่ยวประดิษฐ์และนายกรัฐกร แก้วกาญจน์วัฒนาพร้อมคณะ ได้มอบหนังสือ"เรียนรู้ก่อนคลอด" จำนวน 380 เล่ม มูลค่า 22,000 บาท ซึ่งเป็นงบส่วนหนึ่งของโครงการที่ทำร่วมกับประเทศเกาหลี มอบให้กับ ผอ.รพ.กระบี่ นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน และคณะ พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือความต้องการที่ขาดแคลนอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยของโรงพยาบาลกระบี่อย่างต่อเนื่อง