ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.ศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับ สร.PROUND นครศรี ได้จัดกิจกรรมในโอกาส ก่อตั้งสโมสรใหม่ ผ่านการอุทิศตนเอง "บริการคนอื่นเหนือตน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตามบริการ 6 แนวทางแก่พี่น้องประชาชนและเยาวชนในชุมชนโรตารี (View:314)

วันที่โพส 07/11/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช
6 พฤศจิกายน 2562

เมื่อเวลา 10.00 น. ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี องค์กรณ์ที่บำเพ็ญประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลก "สร.ศรีธรรมาโศกราช ในถานะเป็นสโมสรอุปถัมภ์ให้กับ สร.PROUND นครศรี" ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในโอกาสก่อตั้งสโมสรใหม่ ผ่านการอุทิศตนเอง "บริการคนอื่นเหนือตน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตามบริการ 6 แนวทางแก่พี่น้องประชาชนและเยาวชนในชุมชนโรตารี (RCC) คูขวางเขต 3 ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

"สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ในถานะเป็นสโมสรอุปถัมภ์ให้กับ สโมสรโรตารี PROUND นครศรี" ได้ส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามธรรมนูญของโรตารีสากล โดยก่อให้เกิดความก้าวหน้าขององค์กรโรตารี ยังผลให้สมาชิกภาพมีความเข้มแข็ง สมาชิกภายในสโมสรได้ร่วมกันสนับสนุนบริจาคมูลนิธิโรตารี และร่วมพัฒนาผู้นำระดับสโมสรดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน์ของโรตารีที่ยั่งยืนใน 6 แนวทาง

สโมสรโรตารี PROUND นครศรี มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสก่อตั้งสโมสรใหม่ ดังนี้
1. แจกเสื้อผ้า
2. แจกหนังสือ
3. แจกของเด็กเล่น
4. แจกถุงยังชีพ (จำนวน 270 ชุด) 
5. บริการตัดผม (ฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่าย)

ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม พอสังเขปดังนี้
1. อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ สร.ศรีธรรมาโศกราช
2. นย.ร.ต.สมปอง คำแก้ว สร.ศรีธรรมาโศกราช
3. อน.พรไชย ศรีไสย สร.ศรีธรรมาโศกราช
4. อน.ผดุง บุญรักษ์ สร.ศรีธรรมาโศกราช
5. นยล.เชาวพันธุ์ พลชะติน สร.ศรีธรรมาโศกราช
6. นยก.ณัฐกานต์ รัษฐปานะ สร.พราว นครศรี
7. มวลมิตรสมาชิกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช
8. มวลมิตรสมาชิกสโมสรพราว นครศรี (สมาชิกก่อตั้งสโมสร)
9. นายสมชาย พงศ์รักธรรม ประธานชุมชน RCC
10. นางราตรี ศรีราเพ็ญ รองประธานชุมชน RCC

ด้วยไมตรีแห่งโรตารี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จึงสำเร็จผลลุล่วงไปด้วยดี