ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบรถเข็น (View:581)

วันที่โพส 09/10/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. สมาชิกสโมสรโรตารีหัวหินร่วมทำกิจกรรมมอบรถเข็นให้แก่ผู้ป่วยพิการที่ขาดแคลน ในชุมชนไร่นุ่นและชุมชนอ่างน้ำจำนวน ๒ คัน

ทั้งนี้ได้ร่วมโครงการกิจกรรมมอบรถเข็นของสโมสรโรตารีกระทุ่มแบนและสโมสรโรตารีทวารวดีเพื่อเป็นการพัฒนาชุนชมให้มีเป็นอยู่ที่ดีขึ้น