ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมปฐมนิเทศเยาวชนผู้นำโรตารี (RYLA) (View:925)

วันที่โพส 08/10/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


8 ต.ค.62 : สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดย นย.นงลักษณ์ ศุภโสภณ ประชุมปฐมนิเทศเยาวชนผู้นำโรตารี (RYLA) ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความรู้ ทำความเข้าใจ ก่อนวันเดินทาง เข้าอบรม RYLA 2019 @ สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ให้การสนับสนุนส่งเยาวชนผู้นำโรตารี เข้ารับการอบรม จำนวน 5 คน คือ 1.ด.ญ.พัดทอง พิศมัย_โรงเรียนสงวนหญิง 2.น.ส.ศิริวรรณ ศรีพานทอง_โรงเรียนสวนแตงวิทยา 3.น.ส.พิณรณิน ทองทับ_โรงเรียนสวนแตงวิทยา 4.น.ส.นภสร บำรุงเพ็ชร_โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 5.นายมงคล จุมพรม_โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1