ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมประจําสัปดาห์ ครั้งที่ 7 (View:429) วันที่ 13/08/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที7วันพุธที14สค.2562

การประชุมวันนี้มีโรตารีแอนน์ มาร่วมประชุมหลายท่านและมีนายกสร.เพรชสุพรรณให้เกียติร์มาร่วมประชุมด้วย*การประชุม มีวาระสำคัญมากเช่น เตียมพร้อมส่งเยาวชนเข้าอบรมRYLA *อน.สมพงษ์ เล้าสิทธิวรงค์  และ รทร.ขจร เศรษฐยานนท์ให้เกียติร์         รับเชิญ สนเทศ เรื่องพรราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากและอัตราเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน*ท่านอน.กวางฮุย อนุกุลวัฒนา เชิญชวนสมาชิกร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1000รูป * อน.ศรีชัย  เทพศิลป์วิสุทธิ์ ประสัมพันธ์ ประโยชน์ที่จะได้รับการไปร่วมชมงานอาเซี่ยนเอ็กโปร์ที่ หนานนิ๋ง กวางซีจ้วงประเทศจีน