ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการรักษ์ชุมชน ริมทางสวยสะอาดตา (View:388) วันที่ 11/07/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

สโมสรโรตารีนครปฐม โดย นย.สมเกียรติ  พงษ์ประพันธ์ และสมาชิก ร่วมกับทางชุมชนตำบลสวนป่าน คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดรางปลาหมอ กรมป่าไม้  ปลูกต้นไม้ ทำกิจกรรมรักษ์ชุมชน ริมทางสวยสะอาดตา ณ บริเวณรอบคลองชลชุมชน ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562