ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

สร.ศรีตาปีติดตามโครงการห้องสมุดในห้องเรียน จำนวน30โรงเรียน (View:330)

วันที่โพส 15/08/2018

รายละเอียด / กิจกรรม ::

ติดตามผลงาน14-15/8/61

1รร.วัดท่าไทร

2.รร.บ้านคลองราง

3.รร.บ้านโพหวาย

4.รร.วัดโพธ์นิมิต

5.รร.วัดบางพลา

6.รร.อนุบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี