ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค3330 (View:351)

วันที่โพส 08/08/2018

รายละเอียด / กิจกรรม ::

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ นำโดย นายกณัฐริกา นุรักษ์ และสมาชิก รวม 6 ท่าน ได้เข้าร่วมการสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค/การสัมมนาภาพลักษณ์/การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี จ.นครปฐม