ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

ฝ่ายมูลนิธิโรตารี (View:353)

วันที่โพส 01/04/2018

รายละเอียด / กิจกรรม ::

วันพุธที่17มกราคม2561ผู้ว่าการภาคมาเยี่ยมสร.สุพรรณอย่างเป็นท่างการ และสมาชิกได้มอบเงินเข้ามูนนิธิโรตารี 1,000/100/และ26เหร๊ยญครบทุกท่าน