ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

ท่านนายก รับเลือกรสวรรณ จงไมตรีพร รับปริญญา ดุษฎีมหาบัณฑิต (View:312)

วันที่โพส 07/03/2018

รายละเอียด / กิจกรรม ::

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายก รับเลือกรสวรรณ จงไมตรีพร
แห่ง สโมสรโรตารี่มณีกาญจน์ รับปริญญา ดุษฎีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลับราชภัฏกาญจนบุรี