ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

โรตารีร่วมใจ ขจัดภัยโปลิโอ (View:735)

วันที่โพส 08/12/2017

รายละเอียด / กิจกรรม ::

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ร่วมกับ สโมสรโรทาแรคท์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษากาญจนบุรี, สโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สโมสรในความอุปถัมป์สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์โรตารีร่วมใจ ขจัดภัยโปลิโอ และรณรงค์รับบริจาคกองทุนโปลิโอพลัส เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2560 ณ ศาลาขุนแผน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์

1. รณรงค์ขจัดภัยโปลิโอ

2. ร่วมรับบริจาค จากบุคคลทั่วไป

3. ให้บริการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็ก