ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

จัดทำกล่องรับบริจาค โครงการโปลิโอพลัส ปี บริหาร 2557-2558 (View:1902)

วันที่โพส 10/07/2015

รายละเอียด / กิจกรรม ::

สนับสนุนการขจัดโรคโปลิโอ และ กระตุ้นให้มีการสนับสนุนการขจัดโปลิโอ โดยทางสโมสรลัดหลวงได้จัดทำกล่องรับบริจาค       ตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเข้ากองทุนโปลิโอพลัส โดยได้รับการบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000.- บาทเข้ากองทุนโปลิโอพลัส