ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

อบรมสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค 15-17 สิงหาคม 2557 (View:1942)

วันที่โพส 10/07/2015

รายละเอียด / กิจกรรม ::

ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมอบรมสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค เมื่อวันที่ 15-17 ิสิงหาคม 2557 ที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ท จ.ภูเก็ต