ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

บริจาคเหรียญ พอล แฮริส เฟลโลว์ ระดับ 1 จำนวน 2 ท่าน ปีบริหาร 2557-2558 (View:2057)

วันที่โพส 09/07/2015

รายละเอียด / กิจกรรม ::

ปี บริหาร 2557-2558  สมาชิกบริจาคสมทบครบ 1000 เหรียญ จำนวน 2 ท่าน

นย.รุ่งอรุณ  อยู่โต บริจาค  500 เหรียญ (สะสมครบ 1000 เหรียญ )

อน. เฉลิมพล เรืองฤทธิ์ บริจาค  400 เหรียญ  ( สะสมครบ 1000 เหรียญ )