ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

สร.มณีกาญจน์เข้าร่วมอบรม "การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค การสัมมนาภาพลักษณ์ภาค และการสัมมนาผู้ฝึกอบรมสโมสร" (View:1016)

วันที่โพส 06/08/2017

รายละเอียด / กิจกรรม ::

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ นำโดย นย.นิตยา จันทร์อินทร์ นายกสโมสร, ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี, ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ และประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรม "การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค การสัมมนาภาพลักษณ์ภาค และการสัมมนาผู้ฝึกอบรมสโมสร" (District Rotary Foundation Seminar, District Public Image Seminar and Club Trainer Seminar ) เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

รทร. จินดาวรรณ พรหมศิริพัฒน์
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี