ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

พิธีสถาปนาสมาชิกใหม่ รทร.จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา (View:1266)

วันที่โพส 28/09/2016

รายละเอียด / กิจกรรม ::

นย.เรืองรอง มั่นหมั่น สโมสรโรตารีปราณบุรี จัดพิธีสถาปนาสมรชิกใหม่ โดยประธานคณะกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพ อน.อุมาพร โกวิทย์ศิริกุล ทำหน้าที่ประธานในพิธีสถาปนาสมาชิกใหม่ รทร.จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา อายุ 34 ปี อาชีพผู้บริหารนครารีสอร์ท ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ณ.สโมสรโรตารีปราณบุรี แนะนำโดย อน.สันทัด ลูกชาย