ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

มอบโครงการเครื่องกรองน้ำดื่ม โครงการGlobal grant # 1634219 (View:1254)

วันที่โพส 30/08/2016

รายละเอียด / กิจกรรม ::

ทำกิจกรรมส่งมอบโครงการเครื่องกรองน้ำดื่ม

ให้กับโรงเรียนวัดสนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ตามโครงการGlobal grant # 1634219

ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสโมสรสีลม ในวันเดียวกันได้ส่งมอบห้องสมุด และหนังสือ