ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

สร.อู่ทอง ได้รับรางวัลการบริหารการเงินดีเด่น ภาค 3330 (View:1272)

วันที่โพส 26/01/2016

รายละเอียด / กิจกรรม ::

สโมสรโรตารีอู่ทอง ได้รับรางวัลบริหารการเงินดีเด่น ภาค 3330 ปีบริหาร 2558 - 2559 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559