ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

นายกสโมสร และประธานฝ่ายสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมการประชุมระหว่างเมือง พี้นที่ 23-29 และงานราตรีเกียรติยศมูลนิธิโรตารี ภาค 3330 โรตารีสากล (View:1336)

วันที่โพส 24/01/2016

รายละเอียด / กิจกรรม ::

นายกสโมสร และประธานฝ่ายสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมการประชุมระหว่างเมือง พี้นที่ 23-29 และงานราตรีเกียรติยศมูลนิธิโรตารี ภาค 3330 โรตารีสากล ณ โรงแรมวาสิฎฐีซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559