ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกไข่ให้กับผู้สูงอายุ (View:1431)

วันที่โพส 01/11/2015

รายละเอียด / กิจกรรม ::

สโมสรโรตารีโพธารามจัดให้มีการเลี้ยงอาหารและแจกไข่ให้กับผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าชุมพล